top of page

Kjøpsbetingelser for påmelding til våre kurs og arrangementer

Generelt

Ved påmelding inngås en bindende avtale mellom deg og kursleders foretak (heretter kallt «arrangøren»). Ved forsinket betaling, vil det bli sendt betalingspåminnelse eller inkassovarsel, og ev. lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil det bli satt i gang en inkassoprosess, og ytterligere gebyrer vil påløpe.

 

Det er ditt ansvar at du er registrert med riktig adresse, e-post og telefonnummer når du melder deg på kurs hos oss, slik at vi kan nå deg med kurs- og betalingsinformasjon. Ved påmelding via vårt online påmeldingsskjema vil du motta en automatisk bekreftelse på at du er påmeldt. Dersom du ikke mottar denne bør du ta kontakt med din instruktør for å sjekke at påmeldingen er registrert, og at vi har registrert riktig e-postadresse på deg. Dersom du endrer e-postadresse eller telefonnummer før eller i løpet av kursperioden, plikter du å varsle instruktøren om det.

 

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte, eller ved sykdom hos instruktør eller andre uforutsette forhold som forhindrer instruktør fra å avholde kurset. I slike tilfeller vil eventuelt innbetalt påmeldingsavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet. Arrangøren fraskriver seg imidlertid ansvar for eventuelle andre utgifter deltakeren har hatt i tilknytning til kurset.

Angrerett

Ved påmelding inngås en bindende avtale mellom deg og kurslederens foretak. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere enn 60 dager før kursstart belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre.

 

Ved kjøp av hundekurs gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks gods på internett. Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:

  • Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.

 

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og de fleste «standard hundekurs» (som varer 1-12 uker) faller derfor innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett.

 

Lengre utdannelser kan falle innenfor angrefristen. På kurs som går utover «kortere tidsrom» (f.eks. klikkerTRENERkurs, klikkerINSTRUKTØRkurset eller andre kurs som går over f.eks. 6-12 mnd) vil kunden ha angrerett. Her gjelder derfor 14 dagers angrerett fra påmeldingsdato. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjema til kursleder innen angrefristen.

 

Angrerett må benyttes innen 14 dager og i alle tilfeller FØR kursets oppstart (i tilfeller der kunden melder seg på senere enn 14 dager før kursstart).

Force majeure

Dersom arrangøren blir forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, utbrudd av farlige smittsomme sykdommer og ligende) er arrangøren fritatt for alt ansvar og kursavgift vil i slike ekstraordinære tilfeller ikke bli tilbakebetalt.

Betingelser for deltakelse 

For å melde deg på kurs hos oss må du være myndig. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år, men dersom en person under 18 år er tenkt å delta uten en foresatt på kurset, så må dette avklares med kursets instruktør.

 

Ved å melde deg på, bekrefter du at du deltar på kurset/arrangementet på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for deg og din hund og eventuelle skader du eller din hund måtte forårsake. Arrangør/kursleder, tilknyttede instruktører og/eller Canis Hundetrening AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader du eller din hund måtte få eller forårsake i forbindelse med kurset.

 

Vi anbefaler at du tegner en hundeforsikring som dekker skader som kan oppstå i forbindelse med deltakelse på kurs og arrangementer med din hund.

Rettigheter til bruk av bilder og video

Arrangør og Canis Hundetrening AS står fritt til å bruke bilder eller video tatt på våre kurs eller arrangementer på våre nettsider, i sosiale medier og i annen markedsføring. Deltakere som ønsker å  reservere seg mot dette må varsle arrangøren/instruktøren skriftlig før kursstart.

Behandling av personopplysninger

Når du melder deg på kurs hos arrangøren, blir du bedt om å registrere personopplysninger i påmeldingsskjemaet. Kun arrangør/kursleder og daglig leder/regnskapsanvarlig for Canis Hundetrening AS har tilgang til disse opplysningene.

 

Personopplysningene vil bli benyttet til å sende ut faktura,  informasjon i forbindelse med kurset du er påmeldt og informasjon om framtidige kurs/arrangementer. Du har rett til å be om sletting av dine opplysninger når som helst. Se forøvrig vår Personvernpolicy.

bottom of page