top of page

Acerca de

Lekutvikling

Ønsker du en hund som elsker å leke sammen med deg?

Å engasjere seg sammen med hunden i lek er en fin måte å styrke båndet mellom hund og eier i tillegg til at det gir oss mulighet til å bruke lek som belønning! På kurset vil vi jobbe med å få en god og problemfri lek, hvordan utvikle nye belønninger, utforske nye former for leke og ulike type leker. 

På kurset vil vi ha fokus på:

 • Dralek

 • Lek med ball

 • Jaktlek

 • Byttelek

 • Komme inn med leker

 • Avlevering av leke/slipp

 • Hvilke type lek liker din hund best

 • Lekutvikling

 • Hvordan bruke lek som belønning

 • Belønningshiraki

 • Hvordan få hunden engasjert i lek med forstyrrelser i miljøet

bottom of page